Digitale vaardigheden

01-10-2019
Op KlimOp werken wij aan de digitale geletterdheid van onze leerlingen. Daaronder verstaan wij het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.
Binnen het team van KlimOp wordt de ontwikkeling van ICT als leermiddel als kansrijk gezien en tegelijkertijd kritisch gevolgd. Computers (desktops, chromebooks, tablets) maken al lang onderdeel uit van de leeromgeving. Wat dat betreft hebben we al veel kennis over het gebruik van digitale leermiddelen.

Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat leerlingen beschikken over voldoende basiskennis om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van technologie. Deze kennis heeft betrekking op de basisfuncties van computers en computernetwerken. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van apparaten waar computers in verwerkt zijn, om kunnen gaan met tekstverwerkers, spreadsheet- programma's en presentatiesoftware, kunnen werken met internet (browsers, e-mail) en het kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten.
Door middel van deze kennis leert de leerling dat een computer niet een apparaat is dat zelfstandig gegevens genereert, maar dat zij zelf invloed kunnen hebben op de gegevens, de manier waarop deze gegevens in een computer terecht komen en de manier waarop de gegevens aan een gebruiker worden getoond. 

Denk maar aan wat zet je op social media en wat niet? Maar ook aan het programmeren van een apparaat: de Beebot loopt alleen dat wat jij intypt (dus als hij iets anders doet heb jij verkeerde instructies gegeven). 
In groep 1-2 leren we werken op een Chromebook, spelen we spelletjes op het Digibord, helpt meester Sander ons vouwen door zijn instructiefilmpjes via een QRcode op de ipad en leren we werken met een Beebot. In groep 3 komt daar het werken met de methodesoftware op het chromebook bij en maken we kennis met de Ozobots en met Lego WeDo. In de bovenbouw leren we informatie opzoeken via het internet en maken we een werkstuk in de Google Classroom.

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.