Peuterspeelschool en BSO

KlimOp kindcentrum werkt samen met SKH en biedt naast een peuterspeelschool, dagelijks voorschoolse en naschoolse opvang.

Peuterspeelschool, Openbare basisschool en opvang onder een dak

KlimOp kindcentrum werkt samen met SKH en biedt naast een peuterspeelschool, dagelijks voorschoolse en naschoolse opvang.
KlimOp kindcentrum werkt samen met Stichting Kinderopvang Hoorn aan een doorgaande leerlijn en een veilig en fijn pedagogisch klimaat. Wij beschikken over een gezellige ruimte in de school waar kinderen buiten schooltijd terecht kunnen. Voor informatie over de opvangmogelijkheden en de peuterspeelschool verwijzen we u graag naar SKH de Musketiers (www.kinderopvanghoorn.nl). 
 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.